KOULUTTAJA

Hei, olen Paula Heinonen! Funktionaalisen lääketieteen asiantuntija ja kolmen pojan äiti.

Valmistuin Helsingin teknillisestä korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto) soveltavan mikrobiologian, soveltavan biokemian ja teollisuustalouden diplomi-insinööriksi vuonna 1986. Suoritin jatko‐opintoina tekniikan lisensiaatin tutkinnon pääaineinani soveltava mikrobiologia, biotekniikka ja elintarviketeknologia sekä ammatillisena sivuaineena teollisoikeudet. Olen ammatilliselta koulutukseltani Euroopan patentti‐asiamies (European Patent Attorney).

Valmistuttuani diplomi-insinööriksi toimin tutkijana viiden vuoden ajan kansainvälisessä biotekniikka‐ ja ravitsemusalan yhtiössä. Seuraavat kahdeksan vuotta toimin teollisoikeuksien parissa ja vastasin tutkimuksen suojaamisesta muun muassa ravitsemuksen, geenitekniikan ja entsymologian sekä terveysvaikutteisen ravinnon alalla samassa yhtiössä. Vuonna 1997 perustin koulutus- ja konsultointiyritys Pro Health Oy:n. Siitä lähtien olen kouluttanut ja luennoinut kymmenille tuhansille ihmisille työhyvinvoinnista, ravitsemuksesta ja erilaisista terveysongelmista ympäri Suomea niin yrityksissä kuin yleisötilaisuuksissakin.

Toistakymmentä vuotta kestänyt työni tutkijana ja teollisoikeuspäällikkönä antoi loistavan pohjan ymmärtää ravitsemuksen, suolistoterveyden ja biokemiallisten prosessien välisiä yhteyksiä. Funktionaalinen lääketiede tarjosi tähän luontevan, kokonaisvaltaiseen ajatteluun perustuvan jatkon. Palo funktionaaliseen lääketieteeseen syttyi minussa 2000-luvun alussa sairastuttuani työperäiseen astmaan, joka tuhosi terveyteni lähes täydellisesti. Lisäksi olin lapsesta lähtien kärsinyt toistuvista migreenikohtauksista, allergiasta ja atopiasta sekä toistuvista poskiontelo- ja keuhkoputkentulehduksista. Onnistuin parantamaan itseni ja pääsin eroon edellä mainituista kroonisista terveysongelmista. Olen siitä lähtien perehtynyt funktionaaliseen lääketieteeseen muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa. FLT vie mukanaan, koska se on loogista ja kokonaisvaltaista. Funktionaalisen lääketieteen mukaan kaikki kehon elinjärjestelmät ovat toisistaan riippuvaisia, mikä on mielestäni itsestäänselvyys.

Koulutan ravitsemuksen ammattilaisia (FLT Ravintovalmentaja®) sekä funktionaalista lääketiedettä terveydenhuollon ammattilaisille. Vuonna 2012 perustin Terveyden Tukipilarit –koulutusohjelman, joka on tarkoitettu kaikille terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille ihmisille. Vuoden 2009 alusta olen tehnyt Terveyden Avaimet -radio-ohjelmaa (ent. Terveyden Tukipilarit®). Terveyden avaimet pyörii nyt Iskelmä-Radion taajuudella (katso lisää) ja siinä käsitellään monia erilaisia terveyteen, hyvinvointiin ja sairauksiin liittyviä teemoja. Ohjelman tarkoituksena on hyvinvoinnin, terveyden ja tiedon lisääminen antamalla kuulijoille konkreettisia eväitä ja työkaluja päivittäisiin haasteisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Haastattelijana ohjelmassa toimii Mikko Siltala.

Olen kirjoittanut kolme terveystiedekirjaa:

– Vihdoinkin hyvä olo – suoliston kuntoon ruokavalion avulla, Gummerus, ISBN 978-951-206-978-1
– Satumaista voimaa arkeen – Uutta puhtia jaksamiseen, Gummerus, ISBN 951-20-6257-7
– Hiivaongelmat-Suoliston merkitys terveydelle, EDITA, ISBN 951-37-3985-6

Kirjat on tarkoitettu niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin tavallisille kuluttajille.

Paula Heinonen

KATSO TARKEMMIN
KATSO TARKEMMIN
KATSO TARKEMMIN