Funktionaalinen ravitsemuskoulutus

Funktionaalinen ravitsemus on läpileikkaava teema monilla tarjoamillamme kursseilla. Funktionaalisen lääketieteen kurssit sekä Terveyden Tukipilarit® -kurssit pitävät sisällään erittäin paljon tietoa funktionaalisesta ravitsemuksesta. Se onkin keskeisessä roolissa, kun ratkaistaan monia erilaisia terveyshaasteita FLT:n keinoin. Esimerkiksi reuman, kilpirauhasen vajaatoiminnan tai ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa ravitsemuksella on merkittävä rooli.

Osa terveydenhuollon ammattilaisista käy FLT Koulutuksen täydentääkseen omaa ammattitaitoaan ja soveltaakseen työssään biokemialliseen yksilöllisyyteen perustuvaa funktionaalista lääketiedettä. Suosittelemme käymään myös Terveyden Tukipilarit® -kursseja, sillä ne antavat erittäin hyvän pohjan korkeatasoista FLT Koulutusta varten. Olet erittäin tervetullut osallistumaan molempiin koulutuskokonaisuuksiin. Funktionaalisen lääketieteen koulutukseen valitaan opiskelijat hakemuksen perusteella ja hakijalla tulee olla vaadittava pohjakoulutus. Jätäthän hakemuksesi meille täällä. TT-kurssit ovat kaikille avoimia, eikä niille tarvitse erikseen hakea.

Ravintoneuvoja ja FLT Ravintovalmentaja®

Osa terveydenhuollon ammattilaisista tähtää ravintoneuvojaksi ja sitä kautta FLT Ravintovalmentajaksi. Tällöin opintopolkuun kuuluu FLT Koulutuksen lisäksi myös ravitsemustieteen opintoja, Terveyden Tukipilarit® -koulutus (TT1–TT7, lähiopintoina tai verkkokursseina) ja mahdollisesti myös peruslääketieteen opintoja. Kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki vaadittavat opinnot ja lopputyösi on hyväksytty, valmistut ravintoneuvojaksi. Tämän jälkeen voit hakea FLT Ravintovalmentaja® -tavaramerkin käyttöoikeutta, joka myönnetään lopputöidesi ja kurssimenestyksesi perusteella tapauskohtaisesti.

FLT Ravintovalmentaja® saa käyttöönsä runsaasti muun muassa työssä tarvittavia materiaaleja ja työkaluja helpottamaan asiakastapaamisia. Ravintovalmentajamme muodostavat tiiviin ja lämpimän yhteisön, jossa tuemme toinen toisiamme ja asiakkaan hyvinvointia. Meidän tavoitteenamme on palauttaa asiakkaan optimaalinen terveys. FLT Ravintovalmentajat osaavat soveltaa funktionaalisen lääketieteen oppeja ja periaatteita asiakastyössään.

FLT Koulutukseen on mahdollista päästä, vaikka et olisikaan terveydenhuollon ammattilainen. Muilta kuin terveydenhuollon ammattilaisilta vaaditaan pohjakoulutukseksi Terveyden Tukipilarit -koulutus tentittynä, ravitsemustieteen verkko-opinnot tentittynä (voit suorittaa myös avoimessa yliopistossa), lääketieteen perusteet (min. 25 op) sekä SPR:n ensiapukurssi EA1. Katso lisää FLT Koulutukseen hakemisesta täältä.

Ravintoneuvojaksi ja FLT Ravintovalmentajaksi kouluttautuminen koostuu kuudesta peruskurssista, asiakastyöharjoittelusta, FLT Käytännön harjoittelukurssista, FLT-jatkokursseista sekä TT-kursseista ja ravitsemustieteen kursseista. Sinun on tentittävä 6 FLT-peruskurssia hyväksytysti.

  • Kuusi FLT-kurssia FLT I A–B ja FLT II A–D tentittynä hyväksytysti (42 op)
  • FLT Käytännön harjoittelukurssi (6 op)
  • Asiakastyöharjoittelu ja kirjallinen päättötyö (10 op)
  • TT-kurssit TT1–TT7
  • Ravitsemustieteen verkko-opinnot (RT1–RT4)

Huomaathan ystävällisesti, että sinulla on 18 kuukautta aikaa valmistua sen jälkeen, kun olet suorittanut oman vuosikurssisi FLT Käytännön harjoittelukurssin.

FLT Ravintovalmentajien® tulee suorittaa myös jatkokurssit viimeistään valmistumisen jälkeen.