Tästä koulutuksesta on mahdollista valmistua FLT Lääkäriksi® tai FLT Ravintovalmentajaksi®. Haastava FLT Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille, mutta myös muunlaisella koulutuksella on mahdollista hakea mukaan. Tällöin pohjakoulutusta on täydennettävä. Tarkemmat tiedot tarvitsemastasi pohjakoulutuksesta löytyvät alta.

Koulutukseen tulee hakea erikseen, oli tavoitteenasi sitten ammattitaidon täydentäminen tai FLT-ammattilaisen titteli. Hakulomakkeen löydät täältä. Jos kysyttävää ilmenee, niin otathan ystävällisesti yhteyttä sähköpostitse asiakaspalvelu@paulaheinonen.fi.

Kriteerit koulutukseen hakeville

Lääkärit

Jos olet lääkäri, voit tulla suoraan FLT-kursseille täydentämään ammattitaitoasi. Lähetettyäsi hakemuksen saat oikeuden ostaa kursseja verkkokaupastamme. Mikäli tähtäät FLT Lääkäriksi®, sinun on suoritettava kaikki FLT Koulutukseen kuuluvat peruskurssit FLT I A – FLT II D (6 kurssia). Sinun on osallistuttava myös jatkokursseihin FLT III A:sta alkaen sekä FLT Käytännön harjoittelukurssiin. Lisäksi sinun on tentittävä peruskurssit hyväksytysti. Vaihtoehtoisesti FLY ry voi hyväksyä FLT Lääkäriksi, mikäli lääkärillä on esittää IFM:n (Institute for Functional Medicine) tai vastaava ulkomailla käyty koulutuskokonaisuus suoritetuksi. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Koulutuskriteerit terveydenhuollon ammattilaisille

Hyviä pohjakoulutuksia FLT Koulutukseen ovat mm. laillistetun ravitsemusterapeutin, sairaanhoitajan sekä terveydenhoitajan loppututkinnot. Myös biokemistin ja biologin koulutukset soveltuvat hyvin. Huomaathan, että kaikki esitietovaatimukset eivät koske kaikkia hakijoita. Esimerkiksi ravitsemusterapeuteilta emme edellytä ravitsemustieteen opintoja tai sairaanhoitajalta lääketieteen perusteita. Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

Suoritettuasi vaadittavat opinnot hyväksytysti valmistut ravintoneuvojaksi. Tämän jälkeen voit halutessasi hakea oikeutta toimia FLT Ravintovalmentajana®. Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan!

 • Sopiva peruskoulutus (terveydenhuollon ammattihenkilön koulutus), jonka riittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti
 • Ravitsemustieteen verkko-opinnot RT1–RT4 tentittynä hyväksytysti (tai 25 opintopistettä ravitsemustieteitä esim. avoimessa yliopistossa)
 • Lääketieteen perusteet 25 op (esim. avoimessa yliopistossa)
 • Terveyden Tukipilarit® -koulutus (TT1–TT7)
 • Suosittelemme lämpimästi osallistumaan myös TT8- ja TT9-kursseille

Muiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten koulutuskriteerit

Mikäli sinulla ei ole sopivaa terveydenhuollon pätevyyttä, voit silti päästä mukaan FLT Koulutukseen. Alla olevat opinnot tulee kuitenkin suorittaa ennen koulutukseen hakua. Terveyden Tukipilarit® -kurssit ovat erinomainen pohjakoulutus funktionaalisen lääketieteen perusteiden ymmärtämiseksi.

 • Terveyden Tukipilarit® -koulutuksen TT1–TT7 kurssit (TT1–TT6 tentittynä hyväksytysti)
 • Suosittelemme lämpimästi osallistumaan myös TT8- ja TT9-kursseille
 • Ravitsemustieteen verkko-opinnot RT1–RT4 tentittynä hyväksytysti (tai 25 opintopistettä ravitsemustieteitä esim. avoimessa yliopistossa)
 • Lääketieteen perusteet, laajuus vähintään 25 op (esim. avoimessa yliopistossa)
 • SPR:n ensiapukurssi EA1, 16 h (voit suorittaa FLT Koulutuksen® aikanakin)

Poikkeustapaukset

Mikäli olet terveydenhuollon ammattilainen (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai laillistettu ravitsemusterapeutti), saatat päästä FLT Koulutukseen suoraan ilman esitietovaatimuksia. Tämä voi olla mahdollista sellaisissa tapauksissa, joissa haluat vain täydentää ammattitaitoasi eikä tavoitteenasi ole valmistua FLT Ravintovalmentajaksi®. Nämä hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Huomaathan kuitenkin, että FLT-kurssit tulee käydä järjestyksessä aloittaen FLT I A:sta.

Lisätietoa lääketieteen opintojen suorittamisesta

Lääketieteen opintojen laajuuden tulee olla vähintään 25 opintopistettä. Suosittelemme kokoamaan lääketieteen opinnot painottaen seuraavia kursseja/aihealueita. Myös biokemian kursseja voidaan sisällyttää näihin opintoihin. Voit myös suorittaa Lääketieteen perusteet -opintokokonaisuuden.

 • Anatomia ja fysiologia / Elimistön rakenne ja toiminta
 • Tautioppi
 • Solujen molekyylibiologia
 • Lääketieteen perusteet -kurssi
 • Biokemian kurssit

Suosittelemme suorittamaan lääketieteen opinnot ensisijaisesti yliopistoissa tai avoimissa yliopistoissa.