Huom. kun ostat kurssin tästä, niin kurssin aktivoitumisessa voi mennä 1–2 arkipäivää.

RT2-kurssilla sukelletaan ravitsemusfysiologian kiehtovaan maailmaan. Käymme läpi ruoansulatuselimistöä ja sen toimintaa vaihe vaiheelta. Opit, miten elimistö pilkkoo ruoan ravintoaineet ja miten ne imeytyvät elimistön käyttöön, mitä elimistön energia-aineenvaihdunnassa tapahtuu ja millainen merkitys ruoansulatuskanavan mikrobeilla on terveydellemme. Tutustumme myös solubiologiaan sekä virtsanerityselimistöön ja käymme läpi perusasioita elimistön kemiasta ja fysiikasta. Kurssin jälkeen hallitset perusteet ruoansulatuselimistön toiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä aihealueista.

Nämä kurssit sopivat kaikille ravitsemustieteestä kiinnostuneille. Ravitsemustieteen kurssit muodostavat kokonaisuuden (RT1–RT4), joka tukee niin Terveyden Tukipilarit® (TT) -kursseilla kuin FLT Koulutuksessakin® opiskelevia. Kursseilla käsitellään niitä perusasioita, joihin virallinen ravitsemustiede nojaa. Olemme poimineet valtavasta tietomäärästä kaikkein mielenkiintoisimmat ja käytännön kannalta hyödyllisimmät kokonaisuudet.

  • Videot ja muut kurssimateriaalit ovat käytössäsi 12 viikkoa
  • Kurssi sisältää 10 luentoa – yhteensä lähes 10 tuntia videomateriaalia
  • Saat käyttöösi kirjallista kurssimateriaalia yli 200 sivua
  • Kurssi on suunniteltu opiskeltavaksi 8 viikossa
  • Kurssin opettajana toimii terveystieteiden maisteri (TtM), laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystiedon, biologian ja maantieteen aineenopettaja Minna Vidgren.