Mitä on funktionaalinen lääketiede?

Funktionaalinen lääketiede on tämän päivän lääketiedettä. Potilaat tietävät nykyään yhä enemmän asioista. He haluavat hyvää ja luontaista hoitoa, jossa otetaan huomioon ihminen kokonaisuutena sekä kaikkien elinjärjestelmien yhteys toisiinsa. Lääkekeskeinen hoito on aikansa elänyt. Me kaikki haluamme enemmän tietoa ja parempaa hoitoa. Olemme myös valmiita panostamaan hyvinvointiin ja terveyteen entistä enemmän.

Funktionaalisessa lääketieteessä pystymme analysoimaan elimistössä olevia epätasapainotiloja ja vaikuttamaan näihin jo ennen mahdollisen sairauden puhkeamista. On itsestään selvää, että niin ravintotarpeemme, stressinsietokykymme, unentarpeemme kuin mahdollisten lääkkeiden annosmäärätkin ovat yksilöllisiä. Kehon epätasapainotilanteissa hoito-ohjelmankin on siten oltava yksilöllinen.

Kuten kaikki tiedämme, akuutti sairaanhoito toimii Suomessa hyvin ja tehokkaasti. Jos saat esimerkiksi astmakohtauksen, sydänkohtauksen tai aivoinfarktin, pelastaa tehokas akuutti sairaanhoito sinut hyvin todennäköisesti. Sen sijaan kroonisten kansansairauksien kuten ylipainon, tyypin 2 diabeteksen, osteoporoosin, väsymyksen, masennuksen, stressin tai sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä ja hoidossa on paljon parantamisen varaa.

Funktionaalinen lääketiede syntyi Yhdysvalloissa 1980-luvulla biokemisti Jeffrey Blandin innoittamana. Se on kehitetty ennaltaehkäisemään ja hoitamaan kompleksisia kroonisia kansansairauksia. Se ei ole vaihtoehto perinteiselle lääketieteelle. FLT on erinomainen lisä perinteisen lääketieteen rinnalla, kohti tehokkaampaa kroonisten ja monimuotoisten sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä.

Funktionaalisessa lääketieteessä tietoa käytetään ja yhdistetään monelta eri tieteenalalta kuten lääketieteen eri osa-alueilta (esimerkiksi sisätaudit, neurologia ja immunologia). Lisäksi käytetään tietämystä muun muassa biokemiasta, perinnöllisyystieteestä ja kasvitieteestä. On tärkeää, että sairauden taustalla olevia syitä kartoitataan ja sairautta hoidetaan yksilöllisten hoito-ohjelmien avulla. Tässä toimintamallissa potilaan koko elämäntarinalla on keskeinen merkitys.

Funktionaalisen lääketieteen periaatteita

Funktionaalisen lääketieteen peruslähtökohta on, että olemme biokemiallisesti yksilöllisiä. Olet erinäköinen ja -luonteinen kuin ystäväsi. Samoin hormonitoimintasi ja solujesi toiminta on erilaista kuin ystävälläsi. Yksilöt voivat reagoida hyvinkin eri tavalla esimerkiksi ympäristömyrkkyihin, ravinnon lisäaineisiin ja lääkitykseen. Vitamiini- ja hivenainetarpeetkin ovat erilaiset. Tämän vuoksi on tärkeää, että hoito räätälöidään jokaisen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Hoidoissa pyritään potilaskeskeisyyteen sairauskeskeisyyden sijaan ja korostetaan kaikkien elinten riippuvuutta toisistaan ja vaikutusta toinen toisiinsa. Ihmistä hoidetaan kokonaisuutena. Työskentelyssä on hyvin tärkeää löytää potilaan sairauksien ja oireiden taustalla olevat juurisyyt.

Toinen periaate on tasapaino. Elimistö hakeutuu parantuessaan kohti sisäistä tasapainotilaa. Entä mitä tämä sitten tarkoittaa? Jos elämässäsi on monia terveyttä ja hyvinvointia haittaavia tekijöitä, kuten unen puutetta, liikaa stressiä, tupakoit, nautit paljon alkoholia ja syöt epäterveellisesti, liukuu elimistösi kohti epätasapainoa. Kun vähennät näitä hyvinvointia haittaavia tekijöitä ja parannat elämäntapojasi, alkaa elimistö hakeutua kohti tervettä tasapainoa. Tämän tunnet kohentuvana terveydentilana ja lisääntyvänä energisyytenä. Hoito-ohjelmissa pyritään löytämään keholle ja mielelle paras mahdollinen sisäinen ja ulkoinen tasapaino. Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen voi auttaa ja ohjata, mutta jokainen on ensi sijassa vastuussa itsestään ja terveydestään omilla elämäntavoillaan.

Kolmas periaate kuvastaa terveyden merkitystä: terveys on positiivista elinvoimaa eikä vain tila ilman sairautta. Ihminen voidaan luokitella terveeksi, jos häneltä ei löydy mitään erityistä diagnosoitavaa sairautta. Silti hän voi tuntea itsensä ajoittain tai jatkuvasti esimerkiksi väsyneeksi ja huonovointiseksi ja laahustaa päivästä toiseen voimiensa äärirajoilla olematta varsinaisesti sairas. Terveys on kuitenkin elinvoimaa ja energian esteetöntä virtausta kehossa.

Funktionaaliseen lääketieteeseen perehtyneen lääkärin tai FLT Ravintovalmentajan® vastaanotto kestää yleensä tunnista kahteen tuntiin. Potilaan tilanne kartoitetaan huolellisesti koko elämän ajalta ja arvioidaan, mitä tutkimuksia on tarpeen tehdä. Laboratoriotutkimukset ovat tärkeitä, mutta nekin ovat vain suuntaa antavia. Ihmistä pitää aina katsoa kokonaisuutena ja ottaa hänen kaikki oireensa huomioon eikä vain pitäytyä laboratoriokokeiden antamissa tuloksissa. Hoito on hyvin monipuolista ja ravintoneuvonta on aina keskeisellä sijalla.

Oletko kiinnostunut opiskelemaan funktionaalista lääketiedettä? FLT Koulutus® antaa sinulle vankan pohjan, kun autat asiakkaitasi palauttamaan terveyttään tai ylläpitämään sitä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan kursseille ja mahtavaan joukkoomme.

– Paula Heinonen